Styrelsen för 2019 består av:

Matias Sillanpää, ordförande

Jonny Back, viceordförande

Michelle Hägglund, sekreterare

Tamara Gammelgård, vicesekreterare

Annika Joupers-Ekblom, kassör

Wilma Gammelgård

Evelina Österberg

Anna-Bell Saarela

Tim Gammelgård

 

Bilden från Johannesgalan 2005 i Skatila då vi blev årets förening!